بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی- اخبار
اعلام اسامی داوران نهایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
اسامی داوران کنگره سالیانه به شرح زیر است.

نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی:
http://21arcims.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.64.55.fa
برگشت به اصل مطلب