بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی- اخبار
تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/30 | 
به اطلاع پژوهشگران محترم می رسانیم با توجه به تمایل به ایجاد شرایط مساعد جهت ارسال خلاصه مقالات به همراه فرم تعهد نامه، مهلت ارسال خلاصه مقالات تا ۱۵ خرداد تمدید شد.
در صورت عدم توانایی برای تکمیل فرم تعهدنامه در زمان ذکرشده، میتوانید خلاصه مقاله را ارسال کرده و در زمان مناسب اقدام به ویرایش و اضافه کردن فرم تعهدنامه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی:
http://21arcims.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.64.52.fa
برگشت به اصل مطلب