بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی- اخبار
اخلاق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/15 | 


بر اساس تاکید مقام محترم معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و سیاستهای کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری، برای مقالات اصیل ارسال فایل تعهدنامه و ثبت کد اخلاق، جهت ورود مقاله به فرایند داوری کاملا الزامی است.

در صورت ناقص بودن هریک از موارد بالا، مقاله بدون استثنا رد خواهد شد.


متوجه شدم


 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی:
http://21arcims.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.64.37.fa
برگشت به اصل مطلب