بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی- مکان های مهم
مکان های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی:
http://21arcims.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.53.13.fa
برگشت به اصل مطلب